Zaujímavosti

Používanie zábavnej pyrotechniky počas roka
Čo všetko potrebujeme na odpálenie zábavnej pyrotechniky, prípadne svadobného ohňostroja, hlavne z pohľadu povolení? Minulý rok (2018) bola prijatá novelizacia zákona Zákon č. 58/2014 Z. z.Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čítať viac
Profi ohňostroj na mieru
Každý ohňostroj je iný a jeho výslednú podobu ovplyvňujú rôzne okolnosti. Čo by ste mali zvážiť pred samotným objednaním ohňostroja?
Čítať viac

PREDÁVAŤ A POUŽÍVAŤ JE DOVOLENÉ IBA OSOBÁM NAD 21 ROKOV!

Upozornenie: Iba na vonkajšie použitie. Skontrolujte, či ohňostroj nejaví známky mechanického poškodenia. V prípade poškodenia nie je možné ohňostroj nikdy použiť.

Použitie: Kompaktná batéria (ohňostroj) je pyrotechnický výrobok, vo vnútri ktorého sú uložené jednotlivé rany (efekty). Kompaktnú batériu položíme na pevnú a nehorľavú podložku a upevníme tak, aby nedošlo k jej prevráteniu. Zložíme ochrannú krytku zápalnice a po jej zapálení odstúpime do vzdialenosti min. 15 metrov. Po uplynutí doby troch až šiestich sekúnd po zapálení kompaktnej batérie, začnú vystreľovať do výšky rôzne svetelné efekty. Bezpečná vzdialenosť od divákov a doporučený odstup od budov je 25 metrov.

Bezpečnosť: Nikdy nezapaľujte zápalnicu tak, aby akákoľvek časť Vášho tela bola nad výmetnou časťou ohňostroja. Pri zapaľovaní sa doporučuje používať ochranný štíť a kožené rukavice. Zákaz používať v uzatvorených priestoroch, v blízkosti látok podliehajúcich ľahkému vznieteniu, v blízkosti budov a osôb. Zákaz používania rakiet pod vplyvom alkoholu. Ohňostroje nepoužívajte v nepriaznivom počasí ako je silný vietor, nadmerné sucho, hustý dážď a pod. Ohňostroje nepoužívajte po uplynutí doby spotreby.

Vekové obmedzenie: Pyrotechniku je dovolené používať len osobám starším:

  • pre kat. F1 (kat.1)  ako 15 rokov
  • pre kat. F2 (kat.2)  ako 18 rokov
  • pre kat. F3 (kat.3)  ako 21 rokov

Zlyhanie výrobku: V prípade zlyhania nikdy nechytajte ohňostroj do rúk. Ponechajte ohňostroj v kľude po dobu minimálne 20 minút. Následne v kožených rukaviciach ponorte výrobok do vody na dobu cca 24 hod. Iná manipulácia je zakázaná.