Zaujímavosti

Svadobné ohňostroje
Svadobný deň je jeden z veľmi výnimočných okamihov dvoch ľudí, ktorí sa rozhodnú ísť spoločnou cestou.
Čítať viac
Výber vhodného ohňostroja ovplyvňuje nielen dĺžka trvania, ale aj priemer mažiara. Čím väčší priemer mažiara, tým ohňostroj exploduje vo väčšej výške s mohutnejším rozptylom pyrotechnických efektov. 
Čítať viac

Návod na použitie zábavnej pyrotechniky - Záhradné ohňostroje kat.3

PREDÁVAŤ A POUŽÍVAŤ JE DOVOLENÉ IBA OSOBÁM NAD 21 ROKOV!

Upozornenie: Iba na vonkajšie použitie. Skontrolujte, či ohňostroj nejaví známky mechanického poškodenia. V prípade poškodenia nie je možné ohňostroj nikdy použiť.

Použitie: Záhradný ohňostroj je pyrotechnický výrobok, skladá sa z jednotlivých ohňostrojov, ktoré je možné prepojiť medzi sebou spojkami. Ohňostroj položíme na pevnú a nehorľavú podložku a upevníme tak, aby nedošlo k jeho prevráteniu. Záhradný ohňostroj nevyberáme z kartónovej krabice. Prečnievajúce konce kartónovej krabice preklopte na vonkajšiu stranu a upevnite pomocou pásky. Zložte ochrannú krytku zápalnice a po jej zapálení odstúpte do vzdialenosti min. 30 metrov. Po uplynutí doby troch až šiestich sekúnd po zapálení, začnú vystreľovať do výšky rôzne svetelné efekty. Bezpečná vzdialenosť od divákov a doporučený odstup od budov je 70 metrov.

Bezpečnosť: Nikdy nezapaľujte zápalnicu tak, aby akákoľvek časť Vášho tela bola nad výmetnou časťou ohňostroja.Vyvarujte sa prekážkam v smere výmetu. Pri zapaľovaní sa doporučuje používať ochranný štíť a kožené rukavice. Zákaz používať v uzatvorených priestoroch, v blízkosti látok podliehajúcich ľahkému vznieteniu, v blízkosti budov a osôb. Zákaz používania pyrotechniky pod vplyvom alkoholu. Ohňostroje nepoužívajte v nepriaznivom počasí ako je silný vietor, nadmerné sucho, hustý dážď a pod. Ohňostroje nepoužívajte po uplynutí doby spotreby.

Vekové obmedzenie: Pyrotechniku je dovolené používať len osobám starším:

  • pre kat. F1 (kat.1)  ako 15 rokov
  • pre kat. F2 (kat.2)  ako 18 rokov
  • pre kat. F3 (kat.3)  ako 21 rokov

Zlyhanie výrobku: V prípade zlyhania nikdy nechytajte zostavu do rúk, ani znovu nezapaľujte. Ponechajte ohňostroj v kľude po dobu minimálne 20 minút. Následne záhradný ohňostroj zalejte dostatočným množstvom vody. Po uplynutí cca 24 hod. výrobok zlikvidujte ako bežný komunálny odpad. Iná manipulácia je zakázaná.