Zaujímavosti

Svadobné ohňostroje
Svadobný deň je jeden z veľmi výnimočných okamihov dvoch ľudí, ktorí sa rozhodnú ísť spoločnou cestou.
Čítať viac
Výber vhodného ohňostroja ovplyvňuje nielen dĺžka trvania, ale aj priemer mažiara. Čím väčší priemer mažiara, tým ohňostroj exploduje vo väčšej výške s mohutnejším rozptylom pyrotechnických efektov. 
Čítať viac

Zábavná pyrotechnika

Petardy kat. F2

PREDÁVAŤ A POUŽÍVAŤ JE DOVOLENÉ IBA OSOBÁM NAD 18 ROKOV!

Upozornenie: Iba na vonkajšie použitie. Pred použitím zatrepať. Nezapaľovať v ruke! Skontrolujte, či petarda nejaví známky mechanického poškodenia. V prípade poškodenia nie je možné petardu nikdy použiť.

Použitie: Položiť jednotlivo petardu na zem, mimo dosah ľahko zápalných látok. Zapáliť koniec zápalnice a odstúpiť min. 8 m.  Bezpečná vzdialenosť od divákov a doporučený odstup od budov je 25 min. metrov. Petarda obsahuje jednu alebo viac po sebe nasledujúcich rán. K zvukovému a zábleskovému efektru dôjde po cca 5-8 sekundách.

Bezpečnosť: Zákaz používať v uzatvorených priestoroch, v blízkosti látok podliehajúcich ľahkému vznieteniu, v blízkosti budov a osôb. Zákaz používania petárd pod vplyvom alkoholu. Je zakázané hádzať petardy na osoby, zvieratá a iné živé aj neživé objekty. Nikdy petardu nepoužívajte v nepriaznivom počasí ako je silný vietor, nadmerné sucho hustý dážď a pod. Petardu nepoužívajte po uplynutí doby spotreby.

Vekové obmedzenie: Pyrotechniku je dovolené používať len osobám starším:

  • pre kat. F1 (kat.1)  ako 15 rokov
  • pre kat. F2 (kat.2)  ako 18 rokov
  • pre kat. F3 (kat.3)  ako 21 rokov

Zlyhanie výrobku: V prípade zlyhania nikdy nechytajte petardu do rúk. Ponechajte petardu v kľude po dobu minimálne 20 minút. Následne v kožených rukaviciach ponorte výrobok do vody na dobu cca 24 hod.