Zaujímavosti

Najkrajší ohňostroj na oslavu Nového roka
Plánujete s priateľmi stráviť nezabudnuteľný silvestrovský večer?
Čítať viac
Pyrotechnika a nádherný ohňostroj je skvelým tipom, ako oživiť akúkoľvek oslavu, večierok alebo inú podobnú akciu. 
Čítať viac

Zábavná pyrotechnika

Petardy kat. F2

PREDÁVAŤ A POUŽÍVAŤ JE DOVOLENÉ IBA OSOBÁM NAD 18 ROKOV!

Upozornenie: Iba na vonkajšie použitie. Pred použitím zatrepať. Nezapaľovať v ruke! Skontrolujte, či petarda nejaví známky mechanického poškodenia. V prípade poškodenia nie je možné petardu nikdy použiť.

Použitie: Položiť jednotlivo petardu na zem, mimo dosah ľahko zápalných látok. Zapáliť koniec zápalnice a odstúpiť min. 8 m.  Bezpečná vzdialenosť od divákov a doporučený odstup od budov je 25 min. metrov. Petarda obsahuje jednu alebo viac po sebe nasledujúcich rán. K zvukovému a zábleskovému efektru dôjde po cca 5-8 sekundách.

Bezpečnosť: Zákaz používať v uzatvorených priestoroch, v blízkosti látok podliehajúcich ľahkému vznieteniu, v blízkosti budov a osôb. Zákaz používania petárd pod vplyvom alkoholu. Je zakázané hádzať petardy na osoby, zvieratá a iné živé aj neživé objekty. Nikdy petardu nepoužívajte v nepriaznivom počasí ako je silný vietor, nadmerné sucho hustý dážď a pod. Petardu nepoužívajte po uplynutí doby spotreby.

Vekové obmedzenie: Pyrotechniku je dovolené používať len osobám starším:

  • pre kat. F1 (kat.1)  ako 15 rokov
  • pre kat. F2 (kat.2)  ako 18 rokov
  • pre kat. F3 (kat.3)  ako 21 rokov

Zlyhanie výrobku: V prípade zlyhania nikdy nechytajte petardu do rúk. Ponechajte petardu v kľude po dobu minimálne 20 minút. Následne v kožených rukaviciach ponorte výrobok do vody na dobu cca 24 hod.