Zaujímavosti

Svadobné ohňostroje
Svadobný deň je jeden z veľmi výnimočných okamihov dvoch ľudí, ktorí sa rozhodnú ísť spoločnou cestou.
Čítať viac
Výber vhodného ohňostroja ovplyvňuje nielen dĺžka trvania, ale aj priemer mažiara. Čím väčší priemer mažiara, tým ohňostroj exploduje vo väčšej výške s mohutnejším rozptylom pyrotechnických efektov. 
Čítať viac

ŽIADOSŤ NA ODBER A POUŽITIE ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY

Voľný predaj zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 je možný od 1.decembra do 31. decembra. Predaj petárd a pyrotechnických výrobkov, ktorých primárnym efektom je hluk, je zakázaný.

Nákup týchto výrobkov od 1.januára do 30.novembra, je možný s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti (ktorá obsahuje meno, priezvisko, adresu bydliska, miesto použitia, kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov, čas predpokladaného začiatku a trvania).

Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na nákup na firmu /živnosť/.

Súhlas si viete jednoducho vybaviť na príslušnom Obecnom úrade.

Vytlačiť vzor ŽIADOSTI a SÚHLASU:

žiadosť.docx

žiadosť.pdf