Zaujímavosti

Najkrajší ohňostroj na oslavu Nového roka
Plánujete s priateľmi stráviť nezabudnuteľný silvestrovský večer?
Čítať viac
Pyrotechnika a nádherný ohňostroj je skvelým tipom, ako oživiť akúkoľvek oslavu, večierok alebo inú podobnú akciu. 
Čítať viac

ŽIADOSŤ NA ODBER A POUŽITIE ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY

Voľný predaj zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 je možný od 1.decembra do 31. decembra. Predaj petárd a pyrotechnických výrobkov, ktorých primárnym efektom je hluk, je povolený od 28. decembra do 31. decembra.

Nákup týchto výrobkov od 1.januára do 30.novembra, je možný s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti (ktorá obsahuje meno, priezvisko, adresu bydliska, miesto použitia, kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov, čas predpokladaného začiatku a trvania).

Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na nákup na firmu /živnosť/.

Súhlas si viete jednoducho vybaviť na príslušnom Obecnom úrade.

Vytlačiť vzor ŽIADOSTI a SÚHLASU:

žiadosť.docx

žiadosť.pdf