Zaujímavosti

Používanie zábavnej pyrotechniky počas roka
Čo všetko potrebujeme na odpálenie zábavnej pyrotechniky, prípadne svadobného ohňostroja, hlavne z pohľadu povolení? Minulý rok (2018) bola prijatá novelizacia zákona Zákon č. 58/2014 Z. z.Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čítať viac
Profi ohňostroj na mieru
Každý ohňostroj je iný a jeho výslednú podobu ovplyvňujú rôzne okolnosti. Čo by ste mali zvážiť pred samotným objednaním ohňostroja?
Čítať viac

Zľavnené produkty

ŽIADOSŤ NA ODBER A POUŽITIE ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY

Voľný predaj zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 je možný od 1.decembra do 31. decembra. Predaj petárd a pyrotechnických výrobkov, ktorých primárnym efektom je hluk, je povolený od 28. decembra do 31. decembra.

Nákup týchto výrobkov od 1.januára do 30.novembra, je možný s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti (ktorá obsahuje meno, priezvisko, adresu bydliska, miesto použitia, kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov, čas predpokladaného začiatku a trvania).

Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na nákup na firmu /živnosť/.

Súhlas si viete jednoducho vybaviť na príslušnom Obecnom úrade.


Vytlačiť vzor ŽIADOSTI a SÚHLASU:

žiadosť.docx

žiadosť.pdf