Zaujímavosti

Pyrotechnika a nádherný ohňostroj je skvelým tipom, ako oživiť akúkoľvek oslavu, večierok alebo inú podobnú akciu. 
Čítať viac
Používanie zábavnej pyrotechniky počas roka
Čo všetko potrebujeme na odpálenie zábavnej pyrotechniky, prípadne svadobného ohňostroja, hlavne z pohľadu povolení? Minulý rok (2018) bola prijatá novelizacia zákona Zákon č. 58/2014 Z. z.Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čítať viac

PREDÁVAŤ A POUŽÍVAŤ JE DOVOLENÉ IBA OSOBÁM NAD 21 ROKOV!

Upozornenie: Iba na vonkajšie použitie. Nezapaľovať v ruke! Skontrolujte, či fontána nejaví známky mechanického poškodenia. V prípade poškodenia nie je možné petardu nikdy použiť.

Použitie: Položiť fontánu na zem, mimo dosah ľahko zápalných látok. Fontánu kladieme na nehorľavú a pevnú podložku aby nedošlo k jej  prevráteniu alebo preklopeniu. Zložíme ochrannú krytku zápalnice a po jej zapálení odstúpime do vzdialenosti min. 15 metrov. Bezpečná vzdialenosť od divákov a doporučený odstup od budov je 25 metrov. Počas troch až šiestich sekúnd po zapálení zápalnice dochádza k výšľahu farebného gejzíru s možným sprievodom zvukového efektu do výšky 2 - 6 metrov.

Bezpečnosť: Zákaz používať v uzatvorených priestoroch, v blízkosti látok podliehajúcich ľahkému vznieteniu, v blízkosti budov a osôb. Zákaz používania fontán pod vplyvom alkoholu. Je zakázané hádzať fontány na osoby, zvieratá a iné živé aj neživé objekty. Nikdy fontány nepoužívajte v nepriaznivom počasí ako je silný vietor, nadmerné sucho hustý dážď a pod. Fontány nepoužívajte po uplynutí doby spotreby.

Vekové obmedzenie: Pyrotechniku je dovolené používať len osobám starším:

  • pre kat. F1 (kat.1)  ako 15 rokov
  • pre kat. F2 (kat.2)  ako 18 rokov
  • pre kat. F3 (kat.3)  ako 21 rokov

Zlyhanie výrobku: V prípade zlyhania nikdy nenazerajte do výmetnej časti fontány. Ponechajte fontánu v kľude po dobu minimálne 20 minút. Následne v kožených rukaviciach ponorte výrobok do vody na 24 hod.