Zaujímavosti

Svadobné ohňostroje
Svadobný deň je jeden z veľmi výnimočných okamihov dvoch ľudí, ktorí sa rozhodnú ísť spoločnou cestou.
Čítať viac
Výber vhodného ohňostroja ovplyvňuje nielen dĺžka trvania, ale aj priemer mažiara. Čím väčší priemer mažiara, tým ohňostroj exploduje vo väčšej výške s mohutnejším rozptylom pyrotechnických efektov. 
Čítať viac

Návod na použitie:

1. Po vybratí balónu šťastia z obalu pripevnite parafínový horák do stredu konštrukcie balóna k drôtikom, ktoré sú pripevnené na bambusovej obruči.
2. Parafínový horák uviažete pomocou drôtikov, ktoré sú na parafínovom horáku, k drôtikom  na bambusovej obruči balóna.
3. Rozbaľte balón vo výške asi 50cm nad zemou za spodnú a hornú časť balóna. S balónom   manipulujte veľmi opatrne, aby neprišlo k jeho pretrhnutiu, alebo vznieteniu.
4. Zapáľte parafínový horák a pridržujte balón v hornej časti do tej doby, kým sa sám nenafúkne pomocou teplého vzduchu.
5. Spodnú časť balóna neustále držte za bambusovú obruč.
6.Doba horenia horáka záleží na poveternostných podmienkach.
7. Pre zapalovanie paliva lampiónov používajte výhradne sviečku v kelímku. V žiadnom   prípade palivo lampiónu nezapalujte zápalkami alebo zapalovačom. Pri zapalovaní paliva   smerujte sviečku tak, aby nebola priamo pod palivom, ale iba zo strany paliva, aby ste sa   vyhli prípadným kvapkám kvapkajúcim z paliva. Po celú dobu zapalovania paliva sa snažte držať lampión tak, aby palivo bolo vo vodorovnej polohe. (Zbytočne nenaklánajte lampión s palivom). Udržujte kríž lampiónu v maximálnej výške 1 meter na zemou do tej doby, kým nezačne mať lampión sám tendenciu stúpať.

Bezpečnostné pokyny:

1. Balón môžu obsluhovať iba osoby staršie ako 18 rokov.
2. Balón vypúsťajte na voľnom priestranstve minimálne 100 metrov od budov, lesa, stromov, elektirckého vedenia a pod.!
3. V blízkosti manipulácie s balónom nesmú byť žiadne horľavé predmety!
4. Balón vypúšťajte len počas bezvetria!
5. Nikdy nevypúšťajte lampióny v oblasti do 25km od letiska a letovej prevádzky v riadenom priestore!
6. Za všetky škody vzniknuté počas manipulácie s balónom nesie vždy zodpovednosť manipulujúca osoba a to aj vtedy, ak sa riadila návodom na použitie!
7. Dôsledne dbajte na návod na použitie a dodržujte bezpečnostné pokyny!
8. Pri dodržiavaní “Návodu na použitie” a “Bezpečnostných pokynov” existuje minimálne riziko zranenia. požiaru alebo iného nebezpečia. Napriek tomu buďte pripravený a nevypúštajte Lietajúce Lampióny bez pripravenej lekárničky, hasiaceho prístroja či deky.
9. Lietajúci Lampión nesmie byť vypúšťaný pri daždivom počasí a silnejšom vetre ako 5km/h. Ideálne pre vypúšťanie je bezvetrie! Uistite sa že pri vypúšťaní nehrozí nárazový vietor. Pred vypustením si tiež zistite smer vetra, aby nedošlo k zaneseniu Lampiónu iným smerom a nárazu do okolitých prekážok (stromy, budovy, stožiare, dráty vedenia elektrického napätia). Aj za splnenia týchto podmienok je nutné aby bol Lietajúci Lampión vypúšťaný iba na voľnom priestranstve, kde nehrozí náraz do okolitých prekážok. Je zakázané Lampión akokoľvek priväzovať. Je zakázané vypúšťať Lampión v uzavretých priestoroch.
10. Každý Lampión sa musí vypúšťať minimálne v dvoch ľuďoch.
11. V prípade vypúšťania viac ako 50ks Lampiónov zároveň, je nutné predom požiadať príslušný úrad o povolenie.
12. Použitie Lietajúcich Lampiónov je v SR na vlastné nebezpečenstvo a vlastník zodpovedá za prípadné škody.
13. V prípade hromadného vypúšťania Lampiónov informujte okrem príslušného úradu aj miestnu políciu (narušenie verejného poriadku) a požiarny zbor.
14. Je zakázane používať iné palivo ako to, ktoré je súšasťou balenia.
15. Obaly a plastové materiály neskladujte v blízkosti osôb mladších ako 18 rokov – môžu viesť k ich uduseniu.
16. Manipulujte s celým balením veľmi opatrne a neskladujte ho v blízkosti detí. žiadna časť balenia nie je požívateľná.

Čo sa stane s balónom štastia keď dohorí?

Akonáhle horák dohorí, znesie sa balón šťastia k zemi, kde ho môžete nájsť a zlikvidovať, alebo sa sám do niekoľkých dní rozpadne. Materiály použité na výrobu balónov šťastia sú šetrné k životnému prostrediu.