Zaujímavosti

Svadobné ohňostroje
Svadobný deň je jeden z veľmi výnimočných okamihov dvoch ľudí, ktorí sa rozhodnú ísť spoločnou cestou.
Čítať viac
Výber vhodného ohňostroja ovplyvňuje nielen dĺžka trvania, ale aj priemer mažiara. Čím väčší priemer mažiara, tým ohňostroj exploduje vo väčšej výške s mohutnejším rozptylom pyrotechnických efektov. 
Čítať viac

Zábavná pyrotechnika

KAT. F2 - PREDÁVAŤ A POUŽÍVAŤ JE DOVOLENÉ IBA OSOBÁM NAD 18 ROKOV!

Upozornenie: Dymovnicu položíme na nehorľavú a pevnú podložku, tak aby sa zabránilo jej prevráteniu či kotúľaniu. Dymovnica sa zapaľuje zapálením vyčnievajúcej zápalnice. Po zapálení dymovnice ihneď odstúpte do vzdialenosti min. 5 metrov.

Použitie: Skontrolujte, či dymovnica nejaví známky mechanického poškodenia. V prípade poškodenia nie je možné ju nikdy použiť! Dymovnicu kladieme na nehorľavú a pevnú podložku aby nedošlo k jej  prevráteniu alebo preklopeniu. Zapálime vyčnievajúcu zápalnicu a po jej zapálení odstúpime do vzdialenosti min. 5 metrov. Bezpečná vzdialenosť od divákov a doporučený odstup od budov je 10 metrov.Počas troch až šiestich sekúnd po zapálení zápalnice dochádza k vytváraniu farebného dymu.

Bezpečnosť: Nikdy neodpaľujte dymovnicu tak, aby akákoľvek časť Vášho tela bola nad samotnou dymovnicou. Pri zapaľovaní sa doporučuje používať ochranný štíť a kožené rukavice. Zákaz používať v uzatvorených priestoroch, v blízkosti látok podliehajúcich ľahkému vznieteniu, v blízkosti budov a osôb. Nikdy dymovnicu nepoužívajte v nepriaznivom počasí ako je silný vietor, nadmerné sucho hustý dážď a pod. Dymovnicu nepoužívajte po uplynutí doby spotreby. Dymovnicu je dovolené používať len osobám starším ako 18 rokov. Zákaz používania dymovnice pod vplyvom alkoholu. Je zakázané po zapálení dymovnicou akokoľvek manipulovať, hádzať na živé bytosti, zvieratá, alebo iné objekty.

Vekové obmedzenie: Pyrotechniku je dovolené používať len osobám starším:

  • pre kat. F1 (kat.1)  ako 15 rokov
  • pre kat. F2 (kat.2)  ako 18 rokov
  • pre kat. F3 (kat.3)  ako 21 rokov

Zlyhanie výrobku: V prípade zlyhania nikdy nenazerajte do vnútra dymovnice. Ponechajte dymovnicu v kľude po dobu minimálne 20 minút. Následne v kožených rukaviciach ponorte výrobok do vody na 48 min. Po uplynutí stanovenej doby zakopte výrobok do vlhkej zeme. Iná manipulácia je zakázaná.