Zaujímavosti

Používanie zábavnej pyrotechniky počas roka
Čo všetko potrebujeme na odpálenie zábavnej pyrotechniky, prípadne svadobného ohňostroja, hlavne z pohľadu povolení? Minulý rok (2018) bola prijatá novelizacia zákona Zákon č. 58/2014 Z. z.Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čítať viac
Profi ohňostroj na mieru
Každý ohňostroj je iný a jeho výslednú podobu ovplyvňujú rôzne okolnosti. Čo by ste mali zvážiť pred samotným objednaním ohňostroja?
Čítať viac

PREDÁVAŤ A POUŽÍVAŤ JE DOVOLENÉ IBA OSOBÁM NAD 15 ROKOV!

Upozornenie: Iba na vonkajšie použitie. Nezapaľovať v ruke! Skontrolujte, či pyrotechika nejaví známky mechanického poškodenia. V prípade poškodenia nie je možné pyrotechniku použiť.

Použitie: položte pyrotechniku na rovnú nehorľavú podložku. Po zapálení odstúpte do vzdialenosti 5 metrov. Zložíme ochrannú krytku zápalnice a po jej zapálení odstúpime do vzdialenosti min. 10 metrov. Bezpečná vzdialenosť od divákov a doporučený odstup od budov je 15 metrov.

Bezpečnosť: Zákaz používať v uzatvorených priestoroch, v blízkosti látok podliehajúcich ľahkému vznieteniu, v blízkosti budov a osôb. Zákaz používania pyrotechniky pod vplyvom alkoholu. Je zakázané hádzať pyrotechniku na osoby, zvieratá a iné živé aj neživé objekty. Nikdy pyrotechniku nepoužívajte v nepriaznivom počasí ako je silný vietor, nadmerné sucho hustý dážď a pod. Nepoužívajte po uplynutí doby spotreby.

Vekové obmedzenie: Pyrotechniku je dovolené používať len osobám starším:

  • pre kat. F1 (kat.1)  ako 15 rokov
  • pre kat. F2 (kat.2)  ako 18 rokov
  • pre kat. F3 (kat.3)  ako 21 rokov

Zlyhanie výrobku: V prípade zlyhania nikdy nechytajte raketu do rúk. Ponechajte pyrotechniku v kľude po dobu minimálne 20 minút. Následne v kožených rukaviciach ponorte výrobok do vody na dobu cca 24 hod. Po uplynutí stanovenej doby zakopte výrobok do vlhkej zeme. Iná manipulácia je zakázaná.