Zaujímavosti

Svadobné ohňostroje
Svadobný deň je jeden z veľmi výnimočných okamihov dvoch ľudí, ktorí sa rozhodnú ísť spoločnou cestou.
Čítať viac
Výber vhodného ohňostroja ovplyvňuje nielen dĺžka trvania, ale aj priemer mažiara. Čím väčší priemer mažiara, tým ohňostroj exploduje vo väčšej výške s mohutnejším rozptylom pyrotechnických efektov. 
Čítať viac

PREDÁVAŤ A POUŽÍVAŤ JE DOVOLENÉ IBA OSOBÁM NAD 15 ROKOV!

Upozornenie: Iba na vonkajšie použitie. Nezapaľovať v ruke! Skontrolujte, či pyrotechika nejaví známky mechanického poškodenia. V prípade poškodenia nie je možné pyrotechniku použiť.

Použitie: položte pyrotechniku na rovnú nehorľavú podložku. Po zapálení odstúpte do vzdialenosti 5 metrov. Zložíme ochrannú krytku zápalnice a po jej zapálení odstúpime do vzdialenosti min. 10 metrov. Bezpečná vzdialenosť od divákov a doporučený odstup od budov je 15 metrov.

Bezpečnosť: Zákaz používať v uzatvorených priestoroch, v blízkosti látok podliehajúcich ľahkému vznieteniu, v blízkosti budov a osôb. Zákaz používania pyrotechniky pod vplyvom alkoholu. Je zakázané hádzať pyrotechniku na osoby, zvieratá a iné živé aj neživé objekty. Nikdy pyrotechniku nepoužívajte v nepriaznivom počasí ako je silný vietor, nadmerné sucho hustý dážď a pod. Nepoužívajte po uplynutí doby spotreby.

Vekové obmedzenie: Pyrotechniku je dovolené používať len osobám starším:

  • pre kat. F1 (kat.1)  ako 15 rokov
  • pre kat. F2 (kat.2)  ako 18 rokov
  • pre kat. F3 (kat.3)  ako 21 rokov

Zlyhanie výrobku: V prípade zlyhania nikdy nechytajte raketu do rúk. Ponechajte pyrotechniku v kľude po dobu minimálne 20 minút. Následne v kožených rukaviciach ponorte výrobok do vody na dobu cca 24 hod. Po uplynutí stanovenej doby zakopte výrobok do vlhkej zeme. Iná manipulácia je zakázaná.