Zaujímavosti

Svadobné ohňostroje
Svadobný deň je jeden z veľmi výnimočných okamihov dvoch ľudí, ktorí sa rozhodnú ísť spoločnou cestou.
Čítať viac
Výber vhodného ohňostroja ovplyvňuje nielen dĺžka trvania, ale aj priemer mažiara. Čím väčší priemer mažiara, tým ohňostroj exploduje vo väčšej výške s mohutnejším rozptylom pyrotechnických efektov. 
Čítať viac

PREDÁVAŤ A POUŽÍVAŤ JE DOVOLENÉ IBA OSOBÁM NAD 21 ROKOV!

Upozornenie: Iba na vonkajšie použitie. Nezapaľovať v ruke! Skontrolujte, či rímska svieca nejaví známky mechanického poškodenia. V prípade poškodenia nie je možné rímsku sviecu nikdy použiť.

Použitie: Rímska svieca obsahuje viac rán uložených v papierovom tubuse, ktorá sa musí pripevniť kolmo ku kolíku, alebo do stabilizovanej trubky a zaistiť proti prevráteniu alebo preklopeniu. Zložíme ochrannú krytku zápalnice a po jej zapálení odstúpime do vzdialenosti min. 15 metrov. Bezpečná vzdialenosť od divákov a doporučený odstup od budov je 25 metrov. Počas troch až šiestich sekúnd po zapálení zápalnice, vyletia z papierového tubusu efekty a vo výške explodujú.

Bezpečnosť: Zákaz používať v uzatvorených priestoroch, v blízkosti látok podliehajúcich ľahkému vznieteniu, v blízkosti budov a osôb. Zákaz používania rakiet pod vplyvom alkoholu. Je zakázané mieriť na osoby, zvieratá a iné živé aj neživé objekty. Nikdy rímske sviece nepoužívajte v nepriaznivom počasí ako je silný vietor, nadmerné sucho hustý dážď a pod. Rímske sviece nepoužívajte po uplynutí doby spotreby.

Vekové obmedzenie: Pyrotechniku je dovolené používať len osobám starším:

  • pre kat. F1 (kat.1)  ako 15 rokov
  • pre kat. F2 (kat.2)  ako 18 rokov
  • pre kat. F3 (kat.3)  ako 21 rokov

Zlyhanie výrobku: V prípade zlyhania nikdy nechytajte raketu do rúk. Ponechajte rímsku sviecu v kľude po dobu minimálne 30 minút. Následne v kožených rukaviciach ponorte výrobok do vody na dobu cca 24 hod. Iná manipulácia je zakázaná.